CHENG GuanghuiPh.D.

職名 助教
グループ 材料物理グループ
研究室 Y. P. Chen研究室 (新しいタブで開きます)
所在地 片平キャンパス AIMR本館5A
(〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1)
電話 022-217-6160
E-Mail cheng.guanghui.c2@tohoku.ac.jp

研究テーマ

  • Quantum transport in 2D electron systems, e.g. graphene, topological materials.
  • Photonics and optoelectronics in novel semiconductors, e.g. transition metal dichalcogenides, III-V quantum dots, perovskites.

主要業績

  • CHENG Guanghui, Baikui Li*, Chunyu Zhao, Xin Yan, Hong Wang, Kei May Lau, and Jiannong Wang*, "Interfacially bound exciton state in a hybrid structure of monolayer WS2 and InGaN quantum dots”, Nano Lett. 18, 5640-5645 (2018).
  • CHENG Guanghui, Wei Qin, Meng-Hsien Lin, Laiming Wei*, Xiaodong Fan, Huayang Zhang, Shangjr Gwo, Changgan Zeng*, J. G. Hou, and Zhenyu Zhang, "Substantially enhancing quantum coherence of electrons in graphene via electron-plasmon coupling”, Phys. Rev. Lett. 119, 156803 (2017).